Xədicə Bayramova

XediceBayramova Xədicə

Azərbaycan müəllimlər İnstitutu 2008-2013. İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası.

Azərbaycan müəllimlər institutu 2013-2014. İxtisas artirma. Azərbaycan dili və Ədəbiyyat.

iş təcrübəsi: 11 il

Azərbaycan və Tus bölmələri üzrə.

Azəryabycan dili

İstifadə olunan dərsliklər: Hədəf və ya TQDK qrammatika kitabı. TQDK 1994-2015 test toplusu I və II hissə. Sinif testləri. Əlavə sınaq testləri.

Sentyabr – Fonetika, Leksika

Oktyabr – Sözün tərkibi (Morfologiya, İsim, Sifət)

Noyabr – Say, Zərf, Feil, (ətraflı)

Dekabr – Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida. Morfoloji təhlil.

Yanvar – Sintaksis. Söz birləşmələri. Cümlə. Cümlə üzvlər. Baş üzvlər.

Fevral – II ci dərəcəli üzvlər. Sadə cümlənin növləri. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədə olmayan sözlər.

Mart – Mürəkkəb cümlə. Budaq və Baş cümlələr. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlə.

Aprel – Nitq mədəniyyəti. Üslubiyyat.

May – Əməli yazı nümunələri. Təkrar.

İyun – Təkrar.

 

Rus bölməsi üzrə : Məktəb dərslərinə köməklik.

 

Ədəbiyyat

İstifadə olunan dərsliklər:

10-11 ci sinif Ədəbiyyat kitabı. Əlavə: TQDK – ədəbiyyat. Nəzəriyə kitabı. Test bankı: TQDK – I və II hissə.

10 – cu sinif

 1. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.
 2. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
 3. “Dədə Qorqud” eposu.
 4. Nizami Gəncəvi.
 5. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII-XVI)
 6. Seyid İmadəddin Nəsimi.
 7. Şah İsmayıl Xətai.
 8. Məhəmməd Füzuli.
 9. I mərhələ. XVII-XVIII əsrlər. Azərbaycan ədəbiyyatı.
 10. “Koroğlu” eposu.
 11. Molla Pənah Vaqif.
 12. II mərhələ XIX əsr. Yeni dövr II-ci mərhələsi.
 13. Qasım bəy Zakir.
 14. Mirzə Fətəli Axundzadə.
 15. Seyid Əzim Şirvani.
 16. Aşıq Ələsgər.

 

11 – ci sinif

 1. III mərhələ. Yeni dövr ədəbiyyatı.
 2. Cəlil Məmmədquluzadə.
 3. Mirzə Ələkbər Sabir.
 4. Ən yeni dövr. I Mərhələ
 5. Hüseyin Cavid.
 6. Cəfər Cabbarlı.
 7. Səməd Vurğun.
 8. Məhəmmədhüseyin Şəhriyar.
 9. Mir Cəlal.
 10. II mərhələ
 11. Rəsul Rza.
 12. Mirzə İbrahimov.
 13. İlyas Əfəndiyev.
 14. İsmayıl Şıxlı.
 15. Bəxtiyar Vahabzadə.

Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi

 1. Nəzm və Nəsr.
 2. Ədəbi növlər və janrlar.
 3. Epik növ.
 4. Lirik növ.
 5. Epik-Lirik növ.
 6. Drammatik növ.
 7. Ədəbiyyatda gülüş.
 8. Bədii əsərin quruluşu.
 9. Mövzu və idea.
 10. Məzmun və forma.
 11. Bədii əsərdə hadisə və sürət.
 12. Sujet və kompozisiya.
 13. Bədii əsərin dili.
 14. Bədii dilin tərkibi.
 15. Bədii təsvir vasitələri.
 16. Bədii ifadə vasitələri.
 17. Bədii yaradıcılıq metodu.
 18. Bədii yaradıcılıq metodu.
 19. Ədəbi cərəyan və ədəbi məktəb.
 20. Bədii yaradıcılıq metodu.
 21. Ədəbi cərəyan.
 22. Ədəbi məktəb.