Günel Hüseynova

GünelGünel Hüseynova

Lənkaran Dövlət Universiteti 2007-2012. Tarix İctimaiyyat

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan bölməsi üzrə

6 cı sinif

Azərbaycan ibtidai icma quruluşunda

Azərbaycanda tayfa birlikləri

Erkən dövlət qurumları

Manna dövləti

Azərbaycanda Skif çarlığı

Midiya dövləti

Atropatena dövləti

Albaniya dövləti

7 ci sinif

Azərbaycan Sasani İmperiyasının tərkibində

Albaniya III-VIII əsrlərdə

Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibində

Azərbaycan feodal dövlətləri

Azərbaycan XI-XV əsrlərdə

Şirvanşahlar dövləti XI-XV əsrlərdə

8 ci sinif

Atabəylər dövləti

Azərbaycan Monqol hakimiyyəti illərində

Hülakülər dövləti

Azərbaycan Cəlairlər dövlətinin tərkibində

Qaraqoyunlu dövləti

Ağqoyunlu dövləti

Səfəvilər dövləti

9 cu sinif

Cənubi Azərbaycan xanlıqları

Şimali Azərbaycan xanlıqları

Şimali Azərbaycanın Rusya tərəfindən işğal edilməsi

Şimali Azərbaycan XIX əsrin 20-50 ci illərində

Şimali Azərbaycanda Rus idarəçiliyi

Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 30-90cı illərində

Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90cı illərində

Şimali Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində

Cənubi Azərbaycan 1905-1911 ci illərdə

İnqilabı dövründə

Şimali Azərbaycan I dünya müharibəsi illərində

Fevral inqilabından sonra şimali Azərbaycan

11 ci sinif

Azərbaycan xalq cumhuriyyəti

Ş.M.Xiyabaninin rəhbərliyi ilə cənubi Azərbaycanda Milli-Azadlıq hərəkatı

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti

Azərbaycan II dünya muharibəsi illərində

Cənubi  Azərbaycan II dünya muharibəsi illərində

Azərbaycan SSR XX əsrin 40-60 cı illərində

Heydər Əliyevin dövrü (1969-1982)

Azərbaycan SSR XX əsrin 80-90 cı illərində

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi

H. Əliyevin I Prezidentlik dövrü (1993-1998)

H.Əliyevin II Prezidentlik dövrü (1998-2003)

İlham Əliyevin I Prezidentlik dövrü (2003-2008)

Xronologiya

Terminlər